31.5K

2018届毕业生就业去向核验通知

阅读原文 2018年9月25日   点击人次:2289

2018届毕业生,您好

        为了进一步做好学校毕业生就业数据核查工作,现就学院提供给我们您的相关就业信息进行核验,感谢您的配合和支持。

        核验注意事项:

        1.如就业信息核对无误,无需点击上报,直接退出即可;

        2.如就业信息核对有误,进行修改后点击提交;

         核验方式一:点击下方文字进行核验

2018届毕业生就业去向核验点击此处


         核验方式二:长按识别下方二维码进行核验

image.png

         核验方式三:点击下方“阅读原文”进行核验


感谢您对我们工作的理解和支持,祝您工作顺利,万事如意!!!南华大学就业指导中心

二 〇 一 八 年 九 月